Klub vojenské a historické techniky Pardubice byl založen roku 2002. Předmětem našeho zájmu je historická vojenská technika ČSLA především Praga V3S. Naše sbírka uniforem, výzbroje, techniky a výstroje mapuje období od šedesátých let do současnosti.

                                        

  Naše činnost je zaměřena na prezentaci a popularizaci  československé vojenské techniky a historie obecně.  Důležitou součástí naší činnosti jsou testace historické techniky a autoveteránů.

  Spolupracujeme s obcemi, sdruženími, kluby a firmami se stejným či podobným zaměřením. Pořádáme a spoluorganizujeme dětské dny, srazy vojenské a historické techniky, oslavy a připomínkové akce obcí a institucí zaměřených na práci s mládeží a osvětu.


                                          Retroměstečko                                   

                              

              Klub vojáků v záloze Pardubického kraje Patriot  

                                       

                                            TANK POWER