Historie klubu     


    Klub vojenské a historické techniky Pardubice byl založen roku 2002 za účelem provozování činností souvisejících s automobilní, tankovou a speciální technikou se zaměřením na vojenský i civilní sektor, pěstování zájmu o vojenskou historii, militárie a techniku, sbírkovou, muzejní a konzervační činnost týkající se předmětu zájmu včetně pořádání srazů a soutěží s využitím této techniky.

Stanovy o.s. KVHT Pardubice

  

  zde naleznete komentáře, odkazy a články související  s akcemi proběhlými v minulosti  viz menü