testace techniky

Provádíme testace historických vozidel a techniky. Testační komise klubu provádí testace na stav a shodu se vzorem a dokumentací (původnost a věrnost). Pro získání průkazu historického vozidla je třeba absolvovat také testace před Krajskou testační komisí. Předseda a členové naší Klubové testační komise jsou zároveň členy Krajské testační komise, což zaručuje vysokou úroveň, serióznost a efektivitu celého procesu.

 
Postup pro první testaci
 
1.  Nejlépe před zakoupením vozidla pořídit několik foto. (celkový stav, číslo motoru, číslo karoserie) a zaslat v odpovídajícím rozlišení na klubový email.
 
2. Vozidlo uvést do řádného tech. stavu z hlediska funkčnosti, vzhledu a historické původnosti.
 
3. S vozidlem absolvovat STK  na vlastní žádost, u vozidel se vzduchojemy doložit revizi a tlakovou zkoušku soustavy.
 
4. Doložit nabývací titul (např kupní smlouva, dědictví atd.), původní TP (pokud se dochoval), historii vozidla,
protokol z STK a protokol o tlak. zkoušce (kde je podmínkou) a fotografie vozidla pro průkaz na klubový email. (uvést. tel. kontakt).
 
5. Po odsouhlasení dokladů a fotografií domluvit konkrétní prohlídku vozidla.
 
6. Zhotovit fotografie (klasickou fotocestou) v rozměru 6x9cm v počtu 6+6 kusů .
 
7. Převzít hotové protokoly a po absolvování Krajské testace i průkaz historického vozidla.
 
8. Cena první testace

Klubová           3000  Kč

Krajská             800  Kč

celkem            3800  Kč

Náklady spojené s dopravou, STK případně další jsou plně v režii žadatele.

 
Foto pro průkaz:

Křížová fotografie čelní část levý bok, zadní část pravý bok. Jednotné kontrastní pozadí tak, že vozidlo zabírá co největší část fotografie a tvar vozidla není rušen pozadím, vše tak jak vozidlo bude provozováno  (mlhovka, nástavby, majáky, tažné zařízení atd.). Fotografie pořídit tak, že na formát 9x13 budou umístěny 2 obrázky a poté rozstřižením vznikne foto 9x6.

altalt